Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p.o.

Dočasný zákaz návštěv

Zákaz návštěv

Dne 1.11.2018 uzavřen do odvolání Domov pro osoby se zdravotním postižením pro vyšší výskyt přenosného onemocnění.

 

Bc. Soukupová Dagmar
vedoucí zdravotního úseku

Vážení návštěvníci našich stránek

Vítejte na stránkách Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace

Naše sociální služby jsou poskytovány za finanční podpory Karlovarského kraje. Na svou činnost obdržel Domov z Karlovarského kraje provozní příspěvek.

     Karlovarského kraje            Živý kraj

 

Domov je součástí horské osady Mariánská, která patří pod město Jáchymov na Karlovarsku a nachází se v příjemném a klidném prostředí.

Od 1. 1. 2017 Domov poskytuje i sociální službu Domov pro seniory. Služba je otevřena jako pomoc Domovu pro seniory Skalka v Chebu, kde v letošním roce začne druhá etapa přestavby. Připravena bude kapacita 28 lůžek, a pokud Domov Skalka celou kapacitu nevyužije, budou volná místa nabídnuta pro zájemce z Karlovarského okresu a jeho okolí.

Druhy poskytovaných služeb:

1. Domov pro osoby se zdravotním postižením

Okruh osob, kterým je služba domova určena

            Osoby se zdravotním postižením

 • s mentálním a kombinovaným postižením, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při  zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • V Domově je vykonávána ústavní výchova nebo předběžné opatření podle zvláštních právních předpisů – v těchto případech není rozhodující stupeň závislosti na pomoci jiné fyzické osoby.
 • Jedná se o osobu ve věku od 3 let výše.

 

 • Oblasti potřeb a témat, ve kterých je Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské schopen poskytovat pomoc a podporu.

Osobní hygiena

 • denní hygiena
 • mytí a koupání
 • výkon fyziologické potřeby

Zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • oblékání

Samostatný pohyb

 • změna polohy
 • manipulace s předměty
 • pohyb ve vlastním prostoru
 • pohyb mimo zařízení

Zajištění stravování

 • příprava a příjem stravy

Péče o domácnost

 • úklid a údržba vlastního prostoru
 • péče o oblečení, boty
 • udržování tepelného komfortu, obsluha spotřebičů

Zajištění kontaktu se společenským prostředím

 • společenské kontakty
 • orientace
 • komunikace
 • využívání běžných veřejných služeb

Seberealizace

 • vzdělávání
 • oblíbené činnosti

Péče o zdraví a bezpečí (rizika)

 • zajištění bezpečí
 • zdraví
 • zdravá výživa

Uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

 • finanční a majetková oblast
 • základní doklady
 • účast na veřejném životě
 • ochrana práv

 

 • kapacita: 140  lůžek

 

Identifikátor služby: 1588549

 

  2. Domov pro seniory

Okruh osob, kterým je služba určena

 • Senioři (služba je určena dospělým osobám od 60 let a dále seniorům od 65 let věku. Jedná se o osoby, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů).

Věková struktura cílové skupiny:

 • dospělí (od 60 let) mladší senioři (65 – 80 let) starší senioři (nad 80 let)

 

 • Oblasti potřeb a témat, ve kterých je Domov pro seniory v Mariánské schopen poskytovat pomoc a podporu.

Osobní hygiena

 • denní hygiena
 • mytí a koupání
 • výkon fyziologické potřeby

Zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • oblékání

Samostatný pohyb

 • změna polohy
 • manipulace s předměty
 • pohyb ve vlastním prostoru
 • pohyb mimo zařízení

Zajištění stravování

 • příprava a příjem stravy

Péče o domácnost

 • úklid a údržba vlastního prostoru
 • péče o oblečení, boty
 • udržování tepelného komfortu, obsluha spotřebičů

Zajištění kontaktu se společenským prostředím

 • společenské kontakty
 • orientace
 • komunikace
 • využívání běžných veřejných služeb

Seberealizace

 • vzdělávání
 • oblíbené činnosti

Péče o zdraví a bezpečí (rizika)

 • zajištění bezpečí
 • zdraví
 • zdravá výživa

Uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

 • finanční a majetková oblast
 • základní doklady
 • účast na veřejném životě
 • ochrana práv

 

 • kapacita: 28 lůžek

 

Identifikátor služby: 6306854

 

Domov v souladu s § 36 Vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, neposkytuje služby osobám

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční choroby
 • jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

 

Kontaktní informace

Adresa:

Domov pro osoby se zdravotním postižením
v Mariánské, příspěvková organizace

Jáchymov, část Mariánská č.p.161,
pošta Ostrov 363 01

IČ: 71175296
Email: 
domov.marianska@domov-marianska.cz
Vlčková Irma, Dis.
sociální pracovnice DOZP - 354 224 207, 730524749
Zuzana Vlčková, Dis
vedoucí DPS- 601 132 456
› všechny kontakty
Žádný příspěvek ...
Karlovarský kraj
© 2014 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p.o. - Tvorba stránek Petr Peti