Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p.o.
úvodní stranaAktivity

Aktivity

Alternativní nabídka činností

Nabídka činností

Alternativní nabídka činností Stáhnout zdeAlternativní nabídka činností
Název dokumentu › Aktivity.doc /
Velikost: 125 kB

Textový soubor Microsoft Word.
Tento soubor lze zobrazit v produktech firmy Microsoft nebo OpenOffice.

Pracovní terapie

Při počtu 2 pracovníků terapií fungují 2 pracovní skupiny. 

I v rámci terapeutických skupinek je nutno pracovat s klienty individuálně, a to v závislosti na jejich zdravotním a psychickém stavu a aktuálním zájmu.

Pracovní terapie se zaměřují na zdokonalování pracovních technik. Klienti zde pracují s různým materiálem - hlínou, papírem, textilem, kůží, kameny a jinými druhy přírodních materiálů. Využívají tkalcovského stavu na tkaní základu pro gobelíny.Vyšívají obrázky, dečky aj. 

Výrobky slouží k prezentaci při akcích Domova i mimo něj.

Zájmové kroužky

Zajišťujeme personálně i obsahově volnočasové aktivity v odpoledních i dopoledních hodinách.

Máme kroužky: 

  • sportovní hry
  • muzikoterapie
  • kuželky
  • počítače

Muzikoterapie

V našem Domově je muzikoterapeutická místnost , kterou využíváme pro mobilní i imobilní klienty. Muzikoterapie se provádí ve skupině do 8 klientů. 

Zaměstnaní klienti

Náš Domov ctí právo každého člověka na práci.

Celoživotní vzdělávání

Od října 2007 probíhá v Domově program tzv. celoživotního vzdělávání klientů.

Programem celoživotního vzdělávání v Domově se rozumí rozvíjení a upevňování znalostí základů Trivia. Nácvik, trénink a upevňování získaných sociálních dovedností a návyků. Hlavním cílem je rozvoj psychických a fyzických schopností klientů, aby se mohli v maximální možné míře zapojit do společenského života.

Alternativní a augmentativní komunikace

Intenzivněji se AAK v Domově od roku 2006 věnují dvě pracovnice, které se průběžně školí v AAK v Praze a pak své poznatky předávají. V rámci i mimo rámec našeho úseku. Dohlíží na obsluhu např. počítačového programu v AC Keyboard s hlasovým výstupem, který má alternativní dotykový spínač pro ovládání pohybem.

Kontaktní informace

Adresa:

Domov pro osoby se zdravotním postižením
v Mariánské, příspěvková organizace

Jáchymov, část Mariánská č.p.161,
pošta Ostrov 363 01

IČ: 71175296
Email: 
domov.marianska@domov-marianska.cz
Vlčková Irma, Dis.
sociální pracovnice DOZP - 354 224 207, 730524749
Zuzana Vlčková, Dis
vedoucí DPS- 601 132 456
› všechny kontakty
Žádný příspěvek ...
Karlovarský kraj
© 2014 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p.o. - Tvorba stránek Petr Peti