Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p.o.
úvodní stranaO násTransformace

Transformace

Transformace DOZP v Mariánské

Transformace DOZP v Mariánské

Hlavní prioritou Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské je umožnit lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením žít v přirozeném prostředí, které se co nejvíce podobá životu v rodině, podle jejich přání a potřeb a v rámci jejich tělesných a duševních schopností.

V Domově probíhá deinstitucionalizace a transformace podle Transformačního plánu schváleného MPSV v I. polovině roku 2013. 

Vizí je plná transformace Domova, jde tedy o opuštění současné nevyhovující lokality v Mariánské, a to do roku 2017, kde zásadním nedostatkem této lokality je, že uživatelé nemají možnost kontaktu s jejich vrstevníky a nemají možnost využívat běžné veřejné služby (osada v Krušných horách). 

Investiční část projektu s využitím finanční podpory z ERDF – IOP byla ale pozastavena a v současné době neprobíhá.

Domov využil možnosti zapojení do projektů Karlovarského kraje. V rámci prvého byly do služby Podpora samostatného bydlení přemístěny dvě klientky a pět klientek odešlo z Domova do Chráněného bydlení v Chodově. 

V rámci druhého projektu 10 klientek odešlo z Domova do sociální služby Podpora samostatného bydlení.

V letošním roce se budou připravovat další klienti na přechod do služby Chráněného bydlení .

Podle usnesení rady Karlovarského kraje byla ke dni 1. 1. 2015 provedena aktualizace Transformačního plánu . Ten je třeba aktualizovat a přizpůsobit současným změnám, které v Domově probíhají.

Kontaktní informace

Adresa:

Domov pro osoby se zdravotním postižením
v Mariánské, příspěvková organizace

Jáchymov, část Mariánská č.p.161,
pošta Ostrov 363 01

IČ: 71175296
Email: 
domov.marianska@domov-marianska.cz
Vlčková Irma, Dis.
sociální pracovnice DOZP - 354 224 207, 730524749
Zuzana Vlčková, Dis
vedoucí DPS- 601 132 456
› všechny kontakty
Žádný příspěvek ...
Karlovarský kraj
© 2014 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p.o. - Tvorba stránek Petr Peti