Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p.o.
úvodní stranaDOZPSlužby, které nabízíme

Služby, které nabízíme

Ostatní služby

V Domově

 • rehabilitace a masáže 
 • poradenská činnost pro klienty (sociální a právní problematika, finanční poradenství, životní situace)

Mimo Domov

 • nákupy (asistované, konzultované) 
 • doprava (asistovaná, konzultovaná) 
 • spolupráce s rodinami klientů 

Závěr
Veškeré služby, které nabízíme, jsou klientům poskytovány na základě individuálního přístupu. V Domově byl zaveden systém práce klíčových pracovníků. Klíčový pracovník má na starosti v průměru tři klienty a na základě sběru informací a vytvořeného obrazu klienta zpracovává jeho individuální plán. Je to plán práce s klientem, který obsahuje i metody práce tak, aby se klient, pokud možno trvale rozvíjel a zdokonaloval. Plány se pravidelně aktualizují a na jejich základě se upravují cíle i metody jejich dosažení.

Sociálně - právní a finanční služby

Jedná se o přímé zabezpečení administrativních a finančních úkonů pro klienta a o pomoc a podporu klienta při těchto činnostech. 

Zdravotní péče

Zdravotní úsek zajišťuje klientům lékařskou, ošetřovatelskou, ambulantní zdravotní a rehabilitační péči.

Činnosti zdravotního úseku:

 • vstupní prohlídky se stanovením krátkodobého i dlouhodobého individuálního léčebného plánu 
 • pravidelná léčebná péče na ambulanci i na lůžkových odděleních Domova 
 • zdravotní dohled při výletech a rekreačních pobytech 
 • preventivní činnost (zdravá výživa, hygienické kontroly, očkování atd.) 
 • přednášková a osvětová činnost pro klienty, rodiče a nezdravotnické zaměstnance

Poskytování stravy

Stravování v Domově je zajišťováno ve vlastní kuchyni a poskytuje se:

 • klientům Domova 
 • zaměstnancům Domova 
 • dobrovolným pracovníkům vypomáhajícím v Domově

Poskytování ubytování - celoroční forma

Ubytování v Domově je přizpůsobeno specifickým potřebám klienta. Ubytování pro mobilní i imobilní klienty je ve dvoulůžkových a vícelůžkových pokojích. Jedná se o skupinové bydlení s přítomností pečujícího personálu. 

Nabízené služby

Služby, které nabízíme, vycházejí ze zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, z prováděcího předpisu č.505/2006 Sb. v platném znění. 

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 • poskytnutí ubytování: poskytnutí ubytování zahrnuje ubytování; dále také úklid, praní, žehlení, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení 
 • poskytnutí stravy: poskytnutí stravy zahrnuje zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel 
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu zahrnuje: pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek; pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík; pomoc při vstávání z lůžka, změna poloh; pomoc a podpora při podávání jídla a pití ; pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním a vnějším prostoru 
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu zahrnuje: pomoc při úkonech osobní hygieny;  pomoc při základní péči o vlasy a nehty; pomoc při použití WC 
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zahrnují: pracovně výchovnou činnost; nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností; vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění; volnočasové a zájmové aktivity 
 • zprostředkovávání kontaktu se společenským prostředím zahrnuje: podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů;  pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob 
 • sociálně terapeutické činnosti zahrnují: sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob 
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, především pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

Kontaktní informace

Adresa:

Domov pro osoby se zdravotním postižením
v Mariánské, příspěvková organizace

Jáchymov, část Mariánská č.p.161,
pošta Ostrov 363 01

IČ: 71175296
Datová schránka: gcpuy8t
Email: 
domov.marianska@domov-marianska.cz
Irma Vlčková, DiS. sociální pracovnice DOZP 354 224 207, 730524749
Bc. Petra Krauzová sociální pracovnice DOZP 354 224 205, 724 100 576
Zuzana Vlčková, DiS vedoucí DPS 601 132 456
› všechny kontakty
Žádný příspěvek ...
Žádná fotogalerie ...
© 2014 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p.o. - Tvorba stránek Petr Peti