Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p.o.
úvodní stranaO násHistorie místa

Historie místa

Historie lokality

Přestože historie lokality nesahá do dávného středověku, stojí za povšimnutí pro svojí zvláštnost. První zmínky o dnešní Mariánské jsou již kolem r.1465, pod názvem Sorg, tj.v překladu kraj pohraničního pralesa. V 2. polovině 15. století žil v této oblasti poustevník Jan Niavius, který prorokoval vznik bohatého a slavného horního města, které sice upadne, ale později se vzkřísí k nové slávě. Toto proroctví vedlo r. 1516 hraběte Štěpána Šlika k založení svobodného města Jáchymov.

Po třicetileté válce byla na místě bývalé poustevny v letech 1692-93 postavena dřevěná kaple zasvěcená panně Marii a místo přejmenováno na Mariasorg. Roku 1699 hornické bratrstvo na místě kaple vystavělo poutní kostel Panny Marie s prosbou, aby třicetiletou válkou zašlá sláva Jáchymova jako hornické oblasti byla opět obnovena.

V roce 1754 byl poutní kostel propůjčen řádu kapucínů, kteří zde v letech 1754-56 vystavěli druhý kostel a kapucínský klášter (1760). U silnice před ÚSP jsou dosud patrné kamenné zdi klášterní zahrady.


Chronologie kláštera Mariánské (MariaSorg):

Po celé 18. a 19. století byla Mariánská oblíbeným poutním a církevním místem, kde zejména o Mariánských slavnostech panoval čilý ruch. Současně se Mariánská rozrůstala. V roce 1847 zde stálo 16 domů a žilo 119 obyvatel a o necelé století později (v roce 1930) již 21 domů a 135 obyvatel.

V 50. letech 20. století se Jáchymovsko proměnilo v jeden pracovní lágr. Uranovou rudu těžily tisíce politických vězňů v nelidských podmínkách. Ještě i dnes najdeme vězeňské domy v místech bývalých dolů a v lesích ruiny připomínající tato léta.

Pracovní tábor na Mariánské byl převážnou dobu svého trvání určen pro vězně s kratší dobou trestu. Pověstnými byly ovšem zdejší vyšetřovny v podzemí bývalého kapucínského kláštera, ten byl v roce 1965 zdemolován. Na Mariánské bylo vybudováno provizorní sídliště pro horníky dolů Adam, Eva, Eduard nacházejících se v nejbližším okolí. Tábory byly zrušeny až počátkem 60. let po vytěžení uranu.

Po roce 1958 se většina horníků odstěhovala do nového sídliště v Ostrově nad Ohří a jednotlivé domky byly postupně předávány pro rekreační účely. Z bývalých kasáren SNB byl zřízen v roce 1962 výnosem ONV Karlovy Vary Domov pro oligofrenní dívčí dorost a ženy.

 • 2. pol. 15. stol. - v místech, kde podle legendy stála kaple sv. Vojtěcha si Jan Niavius zbudoval poustevnu - prorokoval vznik dolů a bohatého města
 • 1691 - jáchymovský stavitel Jan Schmidt, císařský naddůlní Salomon Muller a Jan Schulter našli původní místo kaple a požádali pražské arcibiskupství o povolení ke stavbě kostela
 • 1692 - zbudována dřevěná kaple; do této kaple věnovala Anna Lucie Maderová milostnou sošku Panny Marie
 • Začátek poutí - 2.7.1694, na svátek navštívení Panny Marie, se koná první veřejné procesí z Jáchymova
 • 1699 - dokončena stavba nového kamenného poutního kostela
 • 8. 9. 1699 - milostná soška přenesena do nového poutního kostela a chrám byl vysvěcen jáchymovským děkanem Antonínem Wagnerem
 • 1700 - f. Eusebius Kolitch vybudoval poblíž kostela poustevnu
 • 30. 5. 1728 - f. Kotlich (terciář řádu sv. Jeronýma) přepaden lupiči; když odmítl vydat peníze a kostelní inventář, byl svázán a ve své poustevně upálen; náhrobní kámen označen FEK 1728 byl umístěn v lodi poutního kostela
 • 1729 - magistrát města postavil na místě vyhořelé poustevny městský hostinec
 • 1751 - jáchymovský radní Felix Ignác Grimm oslovil členy řádu kapucínů, aby se starali o kostel
 • 16. 11. 1752 - Provinciál kapucínů, páter Serafín, podal žádost na pražské arcibiskupství a zároveň se magistrát obrátil se stejnou žádostí na císařovnu Marii Terezii
 • 19. 1. 1754 - císařské povolení, "aby byl kostel na Mariánské znovu obnoven"
 • 28. 5. 1754 - povolení arcibiskupské konzistoře
 • 28. 7. 1754 - kostel předán řádu kapucínů
 • 1755 - začátek stavby kláštera a klášterního kostela
 • 24. 9. 1760 - podepsána zakládací listina - smlouva mezi městem a řádem kapucínů
 • 1765 - stavba nákladem 30.000,- zlatých dokončena
 • 1765 - řád kapucínů poskytuje potřebné místnosti pro založení obecní školy (v této době ještě nebyla povinná školní docházka)
 • 1780 - 1790 - v době reforem císaře Josefa II. klášter téměř zrušen
 • 1791 - obnovena procesí k milostné sošce Panny Marie
 • do r. 1949 - řád kapucínů vykonává duchovenskou službu v poutním kostele a okolních obcích
 • září 1949 - klášter uzavřen; duchovní správce kláštera P. Opat Basler, kaplan Smejkal a p. Josef Frank převezli sošku do Nového Zvolání; následně byli dva prvně jmenovaní zatčeni STB; 12.6. 1952, po souhlasu pražské kapitulní konzistoře, byla milostná soška předána děkanskému úřadu v Jáchymově
 • 8. 6. 1954 - rozhodnutí pražské konzistoře o vrácení sošky do Nového Zvolání
 • 12. 6. 1954 - memorandum jáchymovských občanů proti rozhodnutí pražské konzistoře, které podpořil předseda MNV v Jáchymově
 • 31. 7. 1954 - definitivní rozhodnutí konzistoře v Praze o ponechání milostné sošky v Jáchymově
 • 31. 5. 1965 - klášter je zbořen odstřelem
 • 8. 11. 1978 - arcibiskup pražský František kardinál Tomášek svým dekretem "na věčnou paměť" prevedl poutní statut zbořeného kláštera na Mariánské do děkanského kostela v Jáchymově

Kontaktní informace

Adresa:

Domov pro osoby se zdravotním postižením
v Mariánské, příspěvková organizace

Jáchymov, část Mariánská č.p.161,
pošta Ostrov 363 01

IČ: 71175296
Datová schránka: gcpuy8t
Email: 
domov.marianska@domov-marianska.cz
Irma Vlčková, DiS. sociální pracovnice DOZP 354 224 207, 730524749
Bc. Petra Krauzová sociální pracovnice DOZP 354 224 205, 724 100 576
Zuzana Vlčková, DiS vedoucí DPS 601 132 456
› všechny kontakty
Žádný příspěvek ...
Žádná fotogalerie ...
© 2014 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p.o. - Tvorba stránek Petr Peti