Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p.o.
úvodní stranaDOZP

DOZP

Nabízené služby

Služby, které nabízíme, vycházejí ze zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, z prováděcího předpisu č.505/2006 Sb. v platném znění. 

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 • poskytnutí ubytování: poskytnutí ubytování zahrnuje ubytování; dále také úklid, praní, žehlení, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení 
 • poskytnutí stravy: poskytnutí stravy zahrnuje zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel 
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu zahrnuje: pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek; pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík; pomoc při vstávání z lůžka, změna poloh; pomoc a podpora při podávání jídla a pití ; pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním a vnějším prostoru 
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu zahrnuje: pomoc při úkonech osobní hygieny;  pomoc při základní péči o vlasy a nehty; pomoc při použití WC 
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zahrnují: pracovně výchovnou činnost; nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností; vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění; volnočasové a zájmové aktivity 
 • zprostředkovávání kontaktu se společenským prostředím zahrnuje: podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů;  pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob 
 • sociálně terapeutické činnosti zahrnují: sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob 
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, především pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

Poskytování ubytování - celoroční forma

Ubytování v Domově je přizpůsobeno specifickým potřebám klienta. Ubytování pro mobilní i imobilní klienty je ve dvoulůžkových a vícelůžkových pokojích. Jedná se o skupinové bydlení s přítomností pečujícího personálu. 

Poskytování stravy

Stravování v Domově je zajišťováno ve vlastní kuchyni a poskytuje se:

 • klientům Domova 
 • zaměstnancům Domova 
 • dobrovolným pracovníkům vypomáhajícím v Domově

Zdravotní péče

Zdravotní úsek zajišťuje klientům lékařskou, ošetřovatelskou, ambulantní zdravotní a rehabilitační péči.

Činnosti zdravotního úseku:

 • vstupní prohlídky se stanovením krátkodobého i dlouhodobého individuálního léčebného plánu 
 • pravidelná léčebná péče na ambulanci i na lůžkových odděleních Domova 
 • zdravotní dohled při výletech a rekreačních pobytech 
 • preventivní činnost (zdravá výživa, hygienické kontroly, očkování atd.) 
 • přednášková a osvětová činnost pro klienty, rodiče a nezdravotnické zaměstnance

Sociálně - právní a finanční služby

Jedná se o přímé zabezpečení administrativních a finančních úkonů pro klienta a o pomoc a podporu klienta při těchto činnostech. 

Ostatní služby

V Domově

 • rehabilitace a masáže 
 • poradenská činnost pro klienty (sociální a právní problematika, finanční poradenství, životní situace)

Mimo Domov

 • nákupy (asistované, konzultované) 
 • doprava (asistovaná, konzultovaná) 
 • spolupráce s rodinami klientů 

Závěr
Veškeré služby, které nabízíme, jsou klientům poskytovány na základě individuálního přístupu. V Domově byl zaveden systém práce klíčových pracovníků. Klíčový pracovník má na starosti v průměru tři klienty a na základě sběru informací a vytvořeného obrazu klienta zpracovává jeho individuální plán. Je to plán práce s klientem, který obsahuje i metody práce tak, aby se klient, pokud možno trvale rozvíjel a zdokonaloval. Plány se pravidelně aktualizují a na jejich základě se upravují cíle i metody jejich dosažení.

Co udělat, máte-li zájem stát se naším klientem?

 • Kontaktujte sociální pracovnici nebo ředitele Domova – osobně, telefonicky, e-mailem nebo písemně na níže uvedené adrese. 
 • Již při tomto prvním kontaktu nám sdělíte některé základní informace: Vaše jméno, věk, bydliště, telefonický nebo jiný kontakt, míru podpory a důvody pro poskytování sociální služby. 
 • Zodpovíme Vaše dotazy o sociální službě v Domově a zároveň Vám nabídneme informace o poskytovaných terénních a ambulantních službách v místě Vašeho bydliště. 
 • Domluvíme se na společném termínu, kdy byste nás mohl(a) navštívit v našem zařízení. 
 • Můžeme se dohodnout na předání formuláře Žádost o poskytování sociální služby, jejíž součástí je Vyjádření lékaře o Vašem zdravotním stavu nebo si oba uvedené formuláře můžete stáhnout z těchto webových stránek. 
 • Při návštěvě si zařízení prohlédnete, získáte podrobnější informace o naší službě a my se dozvíme více o Vašich potřebách. 
 • V případě, že zájem o naší službu z Vaší strany trvá a spadáte do cílové skupiny Domova, domluvíme se na návštěvě ve Vašem bydlišti, kde provedeme sociální šetření. 
 • Dle domluvy můžeme nejprve přijet na sociální šetření a poté nás teprve navštívíte vy. Cílem šetření je posoudit v přirozeném prostředí Vaši míru závislosti na pomoci jiné fyzické osoby, seznámit se s Vaším domácím prostředím, Vašimi potřebami a zvyklostmi, lépe poznat život, který jste doposud vedl(a). Snáze pak můžeme porozumět Vašim představám, nárokům a očekáváním. 
 • Vaši žádost o poskytování sociálních služeb následně posoudíme z hlediska individuální vhodnosti poskytovaných služeb pro Vaši osobu i s hlediska výše uvedeného upozornění. Poté budete obratem ředitelem Domova písemně informován(a), zda jste do zařízení přijat(a). Při nepřijetí , Vám budou veškeré písemnosti vráceny .
 • Odmítnutí žadatele o službu je řešeno vnitřním předpisem Pravidla pro odmítnutí zájemce o službu. 

Kontakt na sociální pracovnice Domova

 • Irma Vlčková, Dis tel.: 354 224 207 nebo 730 524 749, e-mail: vlckova@domov-marianska.cz

Kontakt na ředitele Domova 

 • Ing. Pavel Novák tel.: 354 224 250 nebo 731 449 310, e-mail: domov.marianska@domov-marianska.cz

Pravidla pro přijímání klientů do domova

Pravidla pro příjímání klientů Stáhnout zdePravidla pro příjímání klientů
Název dokumentu › Pravidla pro přijímání klientů.doc /
Velikost: 61 kB

Textový soubor Microsoft Word.
Tento soubor lze zobrazit v produktech firmy Microsoft nebo OpenOffice.

Veřejný závazek

Veřejný závazek Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské

 

Vize

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské je založen pro pomoc veřejnosti jako profesionální služba pro osoby se zdravotním postižením a jejich blízké, respektující potřeby a individualitu těchto osob.

Základní informace

Motto: Kdo chce druhému člověku opravdu pomoci,

musí se umět podívat na svět jeho očima.

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Okruh osob, kterým je služba určena

            Osoby se zdravotním postižením

 • s mentálním a kombinovaným postižením, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při  zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • V Domově je vykonávána ústavní výchova nebo předběžné opatření podle zvláštních právních předpisů – v těchto případech není rozhodující stupeň závislosti na pomoci jiné fyzické osoby.
 • Jedná se o osobu ve věku od 3 let výše.

 

 • kapacita: 140  lůžek, z toho 5 dětských

 

 

Identifikátor služby: 1588549

Kontaktní informace

Adresa:

Domov pro osoby se zdravotním postižením
v Mariánské, příspěvková organizace

Jáchymov, část Mariánská č.p.161,
pošta Ostrov 363 01

IČ: 71175296
Email: 
domov.marianska@domov-marianska.cz
Vlčková Irma, Dis.
sociální pracovnice DOZP - 354 224 207, 730524749
Zuzana Vlčková, Dis
vedoucí DPS- 601 132 456
› všechny kontakty
Žádný příspěvek ...
Karlovarský kraj
© 2014 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p.o. - Tvorba stránek Petr Peti